Czy Satysfakcja Pracowników  jest dla Ciebie ważna?

Badanie satysfakcji należy traktować jako narzędzie służące zarządzaniu personelem oraz jako sposób na zdobycie cennych informacji od pracowników. Pracownicy widzą i wiedzą naprawdę dużo, jednak sami z własnej woli zazwyczaj nie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Badanie satysfakcji to możliwość poznania opinii pracowniczych na ważne obszary środowiska pracy.

 

Badania Satysfakcji Pracowników

cennik

Z pewnością zadowolenie pracowników jest jednym z czynników wpływających na efektywność organizacji.

 

Po pierwsze, wiedza na temat tego, co pracownicy myślą o swoim miejscu pracy jest źródłem wielu wartościowych insightów, po drugie perspektywa kadry kierowniczej może różnić się od perspektywy pozostałych pracowników, po trzecie podjęcie efektywnych działań zwiększających satysfakcję z pracy jest możliwe dopiero po zdiagnozowaniu tego, z jakimi utrudnieniami i ograniczeniami borykają się pracownicy.

Dlaczego badać

satysfakcję pracowników ?

 • pracownicy są bardziej lojalni i wydajni, kiedy są zadowoleni z pracy (Hunter & Tietyen, 1997),

 

 • im bardziej usatysfakcjonowani pracownicy, tym mniejsza ich rotacja oraz absencja w pracy (Maloney, & McFillen, 1986),

 

 • satysfakcja pracowników wpływa na satysfakcję klientów (Potterfield, 1999),

 

 • brak satysfakcji pracowników zwykle przekłada się na niższą jakość świadczonych przez firmę usług (Malhotra i Mukherjee, 2004).

 

 Dlaczego satysfakcja   pracowników powinna być   ważna dla organizacji ?

 

 

 

 • gdy maleje zaangażowanie pracowników w sprawy firmy,

 

 • gdy występuje duża fluktuacja pracowników,

 

 • gdy wydajność pracy jest niezadowalająca,

 

 • gdy firma jest w okresie zmian organizacyjnych,

 

 • gdy wzrasta ilość reklamacji / skarg,

 

 • gdy władze firmy rozumieją, że ludzie są najcenniejszym kapitałem.

Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie

badania satysfakcji pracowników ?

 

 • poznanie ogólnego poziomu satysfakcji pracowników,  
   
 • poznanie opinii pracowników na temat różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
   
 • poznanie słabych stron przedsiębiorstwa z punktu widzenia pracownika,

 

 • identyfikacja źródeł niezadowolenia,
   
 • możliwość ujścia negatywnych emocji i nastrojów - "wentyl bezpieczeństwa".

 

Korzyści z badania

satysfakcji pracowników ?

 

 

 

Dla tych organizacji, którym zależy na kompleksowym, sprawnym i niedrogim badaniu opinii swoich pracowników. Jednocześnie są to organizacje, które wymagają narzędzi badawczych precyzyjnie dopasowanych do specyfiki swojej działalności, do konkretnych celów biznesowych oraz bieżącego kontekstu rynkowego. 

 

 

 

Dla kogo pracujemy?

Na naszą propozycję badania satysfakcji pracowników zawsze składają się dwa etapy badawcze: część jakościowa i ilościowa.

 

W części jakościowej nasi badacze prowadzą ustrukturyzowane wywiady z pracownikami organizacji. Odpowiednio dobrana próba osób bierze udział w godzinnej rozmowie na temat różnych aspektów środowiska pracy. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia takiego kwestionariusza, który zawierać będzie adekwatne do organizacji pytania.

 

W części ilościowej korzystamy z zaprojektowanego po części jakościowej kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje do niego link.

Jak badamy

satysfakcję pracowników ?

szczegóły metodyki

Koszty realizacji projektu badawczego

akcja uświadamiająca pracowników na temat badania

przeprowadzenie przez psychologów 4 wywiadów indywidualnych

oraz 2 wywiadów grupowych z pracownikami

opracowanie narzędzia badawczego i udostępnienie go na platformie online

koordynowanie badania + 24h dyspozycyjność badacza

odpowiedzialnego za prowadzone badanie

analiza danych i opracowanie raportu z badania

łączna kwota

4299 zł

Uświadomienie pracowników o zbliżającym się badaniu to kluczowy element w budowaniu ich zaangażowania oraz poczucia ważności sprawy

badanie poprzedzone

akcją uświadamiającą

To szansa na lepsze, głębsze zrozumienie pracowników i ich postrzegania środowiska pracy.

Dzięki temu możemy 

zaprojektować kwestionariusz badawczy dobrze dopasowany do badanej organizacji

oparcie badania na części jakościowej (wywiady)

Pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu!

 kwestionariusz online

w części ilościowej

Zalety naszego podejścia badawczego

poniżej przykładowe wyliczenie dla badania realizowanego w organizacji zatrudniającej  do 100 pracowników

Pozwól nam dowiedzieć się więcej

o Twoim projekcie badawczym :)

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań