Badania

satysfakcji

pracowników

Satysfakcja z pracy jest odczuciem pozytywnym i niewątpliwie pożądanym zarówno przez zarząd firmy jak i samych pracowników.


Satysfakcja z pracy ma charakter subiektywny, co oznacza, że takie same okoliczności mogą przyczyniać się do poczucia satysfakcji u jednej osoby, a w mniejszym lub nawet żadnym stopniu u drugiej.


Poziom satysfakcji zależny jest nie tylko od rzeczywistości (czyli tego, co oferuje miejsce pracy), ale jest wypadkową dokonywanego przez pracownika porównania owego stanu faktycznego z jego oczekiwaniami. Gdy oczekiwania przewyższają ocenę tego wszystkiego, co oferuje rzeczywistość, pracownik odczuwa niezadowolenie. U źródeł tych oczekiwań mogą leżeć poprzednie doświadczenia, obietnice składane w ofercie pracy, indywidualne wymagania czy wymarzony obraz pracy.

 

Satysfakcja z pracy jest zagadnieniem złożonym. Jej poziom zależy bowiem od wielu aspektów, z którymi spotyka się pracownik w swoim miejscu pracy. I właśnie dlatego w badaniu poziomu satysfakcji nie wystarczy jedno krótkie pytanie z dwoma możliwymi odpowiedziami do wyboru: "zadowolony" ver "niezadowolony". Ważne jest aby nie poprzestawać na ogólnym wskaźniku zadowolenia, lecz poznać w jakim stopniu konkretne obszary środowiska pracy przyczyniają się do poczucia satysfakcji / dyssatysfakcji.     

 

 

Badanie satysfakcji należy traktować jako narzędzie służące zarządzaniu, jako sposób na zdobycie cennych informacji od pracowników. Badanie nie może stanowić celu samego w sobie. Badanie satysfakcji to nic innego jak diagnoza. Kolejnym etapem (jeśli to konieczne) jest leczenie ..., czyli opracowanie i wdrożenie działań naprawczych.

Krótko o tym, czym jest satysfakcja pracowników

 

 • gdy maleje zaangażowanie pracowników w sprawy firmy

 

 • gdy rośnie ilość nieobecności pracowników
   
 • gdy występuje duża fluktuacja pracowników
   
 • gdy pracownicy przejawiają zachowania naruszające normy organizacji,
   
 • gdy wydajność pracy jest niezadowalająca
   
 • gdy firma jest w okresie zmian organizacyjnych
   
 • gdy wzrasta ilość reklamacji / skarg        
   
 • gdy władze firmy rozumieją, że ludzie są najcenniejszym kapitałem

Po pierwsze, wiedza na temat tego, co pracownicy myślą o swoim miejscu pracy jest źródłem wielu wartościowych insightów, po drugie perspektywa kadry kierowniczej może różnić się od perspektywy pozostałych pracowników, po trzecie podjęcie efektywnych działań zwiększających satysfakcję z pracy jest możliwe dopiero po zdiagnozowaniu tego z jakimi utrudnieniami i ograniczeniami borykają się pracownicy.

Dlaczego badać

satysfakcję pracowników ?

Dlaczego satysfakcja pracowników powinna być ważna dla organizacji ?

-pracownicy są bardziej lojalni i wydajni, kiedy są zadowoleni z pracy
(Hunter & Tietyen, 1997),


-im bardziej usatysfakcjonowani pracownicy, tym mniejsza ich rotacja

oraz absencja w pracy (Maloney, & McFillen, 1986),


-satysfakcja pracowników wpływa na satysfakcję klientów

(Potterfield, 1999),


-brak satysfakcji pracowników zwykle przekłada się na niższą jakość świadczonych przez firmę usług (Malhotra i Mukherjee, 2004).

 

Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie

badania satysfakcji pracowników ?

Korzyści z badania

satysfakcji pracowników ?

 • poznanie ogólnego poziomu satysfakcji pracowników,  
   
 • poznanie opinii pracowników na temat różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
   
 • poznanie słabych stron przedsiębiorstwa z punktu widzenia pracownika,

 

 • identyfikacja źródeł niezadowolenia,
   
 • możliwość ujścia negatywnych emocji i nastrojów - "wentyl bezpieczeństwa".
satysfakcja pracowników

Jak badamy

satysfakcję  pracowników ?

 

Nasza propozycja:

Bardzo krótkie kwestionariusze badawcze mogą być pomocne w identyfikacji problemów w firmie. Często jednak uzyskane za ich pomocą dane pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badania z użyciem bardziej kompleksowych narzędzi. Praca obejmuje bowiem wiele aspektów, stąd też kwestionariusz mierzący satysfakcję z pracy musi być wielowymiarowy.

 

Wszystkie nasze narzędzia (QSR, ECSR, FCSR) umożliwiają poznanie zarówno ogólnego poziomu satysfakcji z pracy w Twojej firmie, jak i zadowolenia z konkretnych jej aspektów!

 

Prosty sposób na dostęp do informacji zwrotnej !

Od czego zależy sukces prowadzonego projektu badania satysfakcji pracowników?

-po pierwsze- pracownicy muszą wiedzieć, że w firmie realizowane jest badanie oraz widzieć w  nim sens.
Pracownia dla Rozwoju prowadzi akcję informacyjną budującą świadomość zbliżającego się badania oraz przedstawia, dlaczego każdy pracownik powinien wziąć w nim udział,

 

 

-po drugie- by badanie się powiodło konieczne jest zapewnienie badanym pracownikom poczucia anonimowości. Jeśli pracownik będzie podejrzewał, że władze firmy są w stanie połączyć odpowiedzi z danego kwestionariusza z konkretnym nazwiskiem, zwyczajnie będzie się bał udzielać szczerych odpowiedzi i pisać to, co rzeczywiście myśli.
Prowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników pokazującą anonimowy charakter badania,

 

 

-po trzecie- łatwy udział w badaniu. Pracownik powinien mieć dostęp do kwestionariusza bez zbędnego wysiłku.
Dzięki kwestionariuszowi online pracownik bierze udział w badaniu kiedy i gdzie chce,

 

 

-po czwarte- łatwe udzielanie odpowiedzi w kwestionariuszu
Dzięki przejrzystemu przedstawieniu pytań i skal w kwestionariuszu, pracownik od razu orientuje się, jak wypełnić ankietę,

 

 

-po piąte- zamieszczenie w kwestionariuszu właściwych pytań

Dzięki prowadzonej części jakościowej nasi badacze zaproponują adekwatne do organizacji pytania kwestionariuszowe w części ilościowej badania.

FCSR

Fully Customised Satisfaction Research

Z pewnością zadowolenie pracowników jest jednym z czynników wpływających na efektywność organizacji.

Satysfakcja z pracy jest odczuciem pozytywnym i niewątpliwie pożądanym zarówno przez zarząd firmy jak i samych pracowników.


Satysfakcja z pracy ma charakter subiektywny, co oznacza, że takie same okoliczności mogą przyczyniać się do poczucia satysfakcji u jednej osoby, a w mniejszym lub nawet żadnym stopniu u drugiej.


Poziom satysfakcji zależny jest nie tylko od rzeczywistości (czyli tego, co oferuje miejsce pracy), ale jest wypadkową dokonywanego przez pracownika porównania owego stanu faktycznego z jego oczekiwaniami. Gdy oczekiwania przewyższają ocenę tego wszystkiego, co oferuje rzeczywistość, pracownik odczuwa niezadowolenie. U źródeł tych oczekiwań mogą leżeć poprzednie doświadczenia, obietnice składane w ofercie pracy, indywidualne wymagania czy wymarzony obraz pracy.

 

Satysfakcja z pracy jest zagadnieniem złożonym. Jej poziom zależy bowiem od wielu aspektów, z którymi spotyka się pracownik w swoim miejscu pracy. I właśnie dlatego w badaniu poziomu satysfakcji nie wystarczy jedno krótkie pytanie z dwoma możliwymi odpowiedziami do wyboru: "zadowolony" ver "niezadowolony". Ważne jest aby nie poprzestawać na ogólnym wskaźniku zadowolenia, lecz poznać w jakim stopniu konkretne obszary środowiska pracy przyczyniają się do poczucia satysfakcji / dyssatysfakcji.     

 

 

z pewnością zadowolenie pracowników jest jednym

z czynników wpływających na efektywność organizacji

Po pierwsze, wiedza na temat tego, co pracownicy myślą o swoim miejscu pracy jest źródłem wielu wartościowych insightów.

 

Po drugie perspektywa kadry kierowniczej może różnić się od perspektywy pozostałych pracowników. 

 

Po trzecie podjęcie efektywnych działań zwiększających satysfakcję z pracy jest możliwe dopiero po zdiagnozowaniu tego z jakimi utrudnieniami i ograniczeniami borykają się pracownicy.

-pracownicy są bardziej lojalni i wydajni, kiedy są zadowoleni z pracy
(Hunter & Tietyen, (1997).


-im bardziej usatysfakcjonowani pracownicy, tym mniejsza ich rotacja  oraz absencja w pracy

(Maloney, & McFillen, (1986).


-satysfakcja pracowników wpływa na satysfakcję klientów

(Potterfield, (1999).


-brak satysfakcji pracowników zwykle przekłada się na niższą jakość świadczonych przez firmę usług

(Malhotra i Mukherjee, 2004).

 

Wybierz jedno

z naszych narzędzi

i dowiedz się więcej

Bardzo krótkie kwestionariusze badawcze mogą być pomocne w identyfikacji problemów w firmie. Często jednak uzyskane za ich pomocą dane pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badania z użyciem bardziej kompleksowych narzędzi. Praca obejmuje bowiem wiele aspektów, stąd też kwestionariusz mierzący satysfakcję z pracy musi być wielowymiarowy.

 

Wszystkie nasze narzędzia (QSR, ECSR, FCSR) umożliwiają poznanie zarówno ogólnego poziomu satysfakcji z pracy w Twojej firmie, jak i zadowolenia z konkretnych jej aspektów!

 

-po pierwsze- pracownicy muszą wiedzieć, że w firmie realizowane jest badanie oraz widzieć w nim sens.
Pracownia dla Rozwoju prowadzi akcję informacyjną budującą świadomość zbliżającego się badania oraz przedstawia, dlaczego każdy pracownik powinien wziąć w nim udział.

 

 

-po drugie- by badanie się powiodło konieczne jest zapewnienie badanym pracownikom poczucia anonimowości. Jeśli pracownik będzie podejrzewał, że władze firmy są w stanie połączyć odpowiedzi z danego kwestionariusza z konkretnym nazwiskiem, zwyczajnie będzie się bał udzielać szczerych odpowiedzi i pisać to, co rzeczywiście myśli.
Prowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników pokazującą anonimowy charakter badania.

 

 

-po trzecie- łatwy udział w badaniu. Pracownik powinien mieć dostęp do kwestionariusza bez zbędnego wysiłku.
Dzięki kwestionariuszowi online pracownik bierze udział w badaniu kiedy i gdzie chce.

 

 

-po czwarte- łatwe udzielanie odpowiedzi w kwestionariuszu.
Dzięki przejrzystemu przedstawieniu pytań i skal w kwestionariuszu, pracownik od razu orientuje się, jak wypełnić ankietę.

 

 

-po piąte- zadanie właściwych pytań.

Po pierwsze, wiedza na temat tego, co pracownicy myślą o swoim miejscu pracy jest źródłem wielu wartościowych insightów,

 

po drugie perspektywa kadry kierowniczej może różnić się od perspektywy pozostałych pracowników,

 

po trzecie podjęcie efektywnych działań zwiększających satysfakcję z pracy jest możliwe dopiero po zdiagnozowaniu tego z jakimi utrudnieniami i ograniczeniami borykają się pracownicy.

Bardzo krótkie kwestionariusze badawcze mogą być pomocne w identyfikacji problemów w firmie. Często jednak uzyskane za ich pomocą dane pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badania z użyciem bardziej kompleksowych narzędzi. Praca obejmuje bowiem wiele aspektów, stąd też kwestionariusz mierzący satysfakcję z pracy musi być wielowymiarowy.

 

Wszystkie nasze narzędzia (QSR, ECSR, FCSR) umożliwiają poznanie zarówno ogólnego poziomu satysfakcji z pracy w Twojej firmie, jak i zadowolenia z konkretnych jej aspektów!

 

Satysfakcja z pracy jest odczuciem pozytywnym i niewątpliwie pożądanym zarówno przez zarząd firmy jak i samych pracowników.


Satysfakcja z pracy ma charakter subiektywny, co oznacza, że takie same okoliczności mogą przyczyniać się do poczucia satysfakcji u jednej osoby, a w mniejszym lub nawet żadnym stopniu u drugiej.


Poziom satysfakcji zależny jest nie tylko od rzeczywistości (czyli tego, co oferuje miejsce pracy), ale jest wypadkową dokonywanego przez pracownika porównania owego stanu faktycznego z jego oczekiwaniami. Gdy oczekiwania przewyższają ocenę tego wszystkiego, co oferuje rzeczywistość, pracownik odczuwa niezadowolenie. U źródeł tych oczekiwań mogą leżeć poprzednie doświadczenia, obietnice składane w ofercie pracy, indywidualne wymagania czy wymarzony obraz pracy.

 

Satysfakcja z pracy jest zagadnieniem złożonym. Jej poziom zależy bowiem od wielu aspektów, z którymi spotyka się pracownik w swoim miejscu pracy. I właśnie dlatego w badaniu poziomu satysfakcji nie wystarczy jedno krótkie pytanie z dwoma możliwymi odpowiedziami do wyboru: "zadowolony" ver "niezadowolony". Ważne jest aby nie poprzestawać na ogólnym wskaźniku zadowolenia, lecz poznać w jakim stopniu konkretne obszary środowiska pracy przyczyniają się do poczucia satysfakcji / dyssatysfakcji.     

 

 

Po pierwsze, wiedza na temat tego, co pracownicy myślą o swoim miejscu pracy jest źródłem wielu wartościowych insightów,

 

po drugie perspektywa kadry kierowniczej może różnić się od perspektywy pozostałych pracowników,

 

po trzecie podjęcie efektywnych działań zwiększających satysfakcję z pracy jest możliwe dopiero po zdiagnozowaniu tego z jakimi utrudnieniami i ograniczeniami borykają się pracownicy.

-pracownicy są bardziej lojalni i wydajni, kiedy są zadowoleni z pracy (Hunter & Tietyen, (1997),


-im bardziej usatysfakcjonowani pracownicy, tym mniejsza ich rotacja oraz absencja w pracy (Maloney, & McFillen, (1986),


-satysfakcja pracowników wpływa na satysfakcję klientów (Potterfield, (1999),


-brak satysfakcji pracowników zwykle przekłada się na niższą jakość świadczonych przez firmę usług (Malhotra i Mukherjee, 2004).

 

Bardzo krótkie kwestionariusze badawcze mogą być pomocne w identyfikacji problemów w firmie. Często jednak uzyskane za ich pomocą dane pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badania z użyciem bardziej kompleksowych narzędzi. Praca obejmuje bowiem wiele aspektów, stąd też kwestionariusz mierzący satysfakcję z pracy musi być wielowymiarowy.

 

Wszystkie nasze narzędzia (QSR, ECSR, FCSR) umożliwiają poznanie zarówno ogólnego poziomu satysfakcji z pracy w Twojej firmie, jak i zadowolenia z konkretnych jej aspektów!

 

 

 

 

QSR

 

 

ECSR

 

 

FCSR

 

Krótki opis

kwestionariusz online

kwestionariusz online

I część jakościowa:

wywiady z pracownikami

 

II część ilościowa: kwestionariusz online

Dlaczego

zastosować

to narzędzie?

 

korzystanie z gotowego kwestionariusza zawierającego najważniejsze aspekty pracy wpływające na satysfakcję pracownika, pozwala na oszczędzanie czasu i pieniędzy

 

 

-szybka realizacja badania satysfakcji pracowników dzięki korzystaniu z gotowego kwestionariusza,

 

 -możliwość wyboru obszarów badawczych, jakie mają znaleźć się

w kwestionariuszu, co pozwala dostosować go do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji

 

połączenie badań jakościowych oraz ilościowych. Rozmowy

z pracownikami w części jakościowej pozwolą na
precyzyjne dopasowanie kwestionariusza (w części ilościowej) do specyfiki danej organizacji, konkretnych jej celów oraz bieżącego kontekstu

 

Czas trwania

całego badania

 

X

XX

XXX

 

Co otrzymuje

firma po

realizacji

badania?

 

raport z badania

raport z badania

raport z badania

 

Cena od: 

 

1600 zł (brutto)

2400 zł (brutto)

3500 zł (brutto)

 

-po pierwsze- pracownicy muszą wiedzieć, że w firmie realizowane jest badanie oraz widzieć w nim sens.
Pracownia dla Rozwoju prowadzi akcję informacyjną budującą świadomość zbliżającego się badania oraz przedstawia, dlaczego każdy pracownik powinien wziąć w nim udział,

 

 

-po drugie- by badanie się powiodło konieczne jest zapewnienie badanym pracownikom poczucia anonimowości. Jeśli pracownik będzie podejrzewał, że władze firmy są w stanie połączyć odpowiedzi z danego kwestionariusza z konkretnym nazwiskiem, zwyczajnie będzie się bał udzielać szczerych odpowiedzi i pisać to, co rzeczywiście myśli.
Prowadzimy akcję informacyjną wśród pracowników pokazującą anonimowy charakter badania,

 

 

-po trzecie- łatwy udział w badaniu. Pracownik powinien mieć dostęp do kwestionariusza bez zbędnego wysiłku.
Dzięki kwestionariuszowi online pracownik bierze udział w badaniu kiedy i gdzie chce,

 

 

-po czwarte- łatwe udzielanie odpowiedzi w kwestionariuszu
Dzięki przejrzystemu przedstawieniu pytań i skal w kwestionariuszu, pracownik od razu orientuje się, jak wypełnić ankietę,

 

 

-po piąte- zamieszczenie w kwestionariuszu właściwych pytań.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań

Wywiady z pracownikami + specjalnie zaprojektowany kwestionariusz online wypełniany przez wszystkich pracowników

Kwestionariusz online dopasowany do specyfiki organizacji wypełniany przez wszystkich pracowników

Standardowy, gotowy kwestionariusz online wypełniany przez wszystkich pracowników

Wywiady z pracownikami + specjalnie zaprojektowany kwestionariusz online wypełniany przez wszystkich pracowników

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.