Badania satysfakcji pracowników … czyli o co tak naprawdę tutaj chodzi?

Jeśli zdamy sobie sprawę z wartości zawartej w truizmie, że najważniejszym zasobem firmy są ludzie będący jej pracownikami, to czymś naturalnym będzie dla nas prowadzenie badań pracowniczych i dążenie do stanu, w którym pracownicy są usatysfakcjonowani z pracy w mojej firmie. Co to znaczy, że pracownicy są usatysfakcjonowani? O tym właśnie chciałbym napisać słów kilka. 

 

Zacznijmy od tego, jak należy rozumieć samo pojęcie satysfakcji. Termin satysfakcja pochodzi od łacińskich słów saris (dostatecznie) i facere (robić). Oznacza to więc: robić coś dostatecznie, czyli po prostu spełniać oczekiwania. Można to ująć w prosty wzór: 


SATYSFAKCJA = OCZEKIWANIE – STAN FAKTYCZNY 


Wzór ten wskazuje na bardzo istotny element, o którym należy pamiętać badając satysfakcję: kluczowym czynnikiem zadowolenia jest relacja między subiektywną oceną zastanego poziomu a oczekiwaniami wobec niego. Chcąc określić tak rozumianą satysfakcję należy: 
-w pierwszym kroku: poznać oczekiwania, 
-w drugim kroku: poznać jak oceniany jest stan faktyczny. 
Główną zaletą takiego podejścia jest uzyskanie jednoznacznych wyników, które umożliwiają wskazanie „luk” między oczekiwaniami a sytuacją postrzeganą (1). 
W tych aspektach, gdzie: 


Expectations > Perceptions 
oczekiwania nie są zaspokojone, występuje niezadowolenie

 

Expectations =  Perceptions
oczekiwania są zaspokojone, występuje zadowolenie

 

Expectations <  Perceptions
oczekiwania są przekroczone, występuje zadowolenie. Można jednak pokusić się o pewne oszczędności, bo oczekiwania w tym zakresie nie są aż tak wysokie

 

Gdy wiemy już, czym ogólnie jest satysfakcja, przejdźmy do konstruktu satysfakcji pracownika. Tu należy bowiem zastanowić się jakie czynniki kształtują satysfakcję pracownika, czyli w jakich obszarach środowiska pracy pracownik ma oczekiwania, które są (lub nie) zaspokajane przez pracodawcę. Chcąc zdefiniować te obszary z pomocą przychodzi nam fachowa literatura z zakresu psychologii pracy. Pamiętać jednak należy o indywidualnej specyfice każdej organizacji, która determinuje dopasowywanie konkretnych czynników oddziałujących na pracowników pod dane badanie realizowane w danej firmie.
Obszary środowiska pracy oddziałujące na odczuwany przez pracowników poziom satysfakcji z pracy to:
-wynagrodzenie,
-warunki pracy,
-organizacja pracy,
-kariera zawodowa i szanse rozwoju,
-przełożony,
-komunikacja w firmie,
-współpracownicy.

 

Szczegółowe omówienie poszczególnych obszarów już wkrótce!

 

 

Autor:

mgr Rafał Matczyński

 

 

Literatura:

(1) L. Berry, A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, “Journal of Marketing”, nr 49/1985

 

25 stycznia 2019

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań