ECSR

Easy Customizable Satisfaction Research

 

W pełni modyfikowalny kwestionariusz badawczy

Dla kogo dedykowane

jest to narzędzie ?

Część organizacji nie chce korzystać z uniwersalnego kwestionariusza badawczego zawierającego pytania w ramach standardowego zestawu obszarów środowiska pracy. Jeśli Państwo chcecie skupić się tylko na wybranych obszarach satysfakcji pracowników lub jeśli kiedyś przeprowadzaliście już podobne badanie, a teraz nie zamierzacie zmieniać badanych wcześniej aspektów, narzędzie ECSR jest dla Państwa organizacji.

Korzystając z narzędzia ECSR można zadać tylko

te pytania, które są dla organizacji najistotniejsze. 

ECSR to narzędzie, które umożliwia szybką i łatwą realizację badania satysfakcji pracowników, a dzięki możliwości wyboru obszarów badawczych, jakie mają znaleźć się w kwestionariuszu, można go dostosować do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji. Firma sama wybiera z listy te aspekty, które do niej najbardziej pasują. W efekcie otrzymuje tylko takie informacje, na których naprawdę jej zależy!

Jak

badamy

ECSR ?

Tak jak w przypadku narzędzia QSR, narzędzie ECSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Różnica w stosunku do QSR polega jednak na tym, że tu kwestionariusz zawiera tylko te obszary badawcze i pytania, które zostały wybrane z listy pozycji badawczych proponowanych przez nasz zespół psychologów.

Świadomie podejmij decyzje o współpracy! Sprawdź jak wygląda próbka kwestionariusza badawczego ECSR oraz raportu!

Zalety narzędzia ECSR

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a w przeciągu tygodnia (po akceptacji stworzonego dla Państwa kwestionariusza) otrzymają link do badania!

 


-niedrogo- ostateczny kształt kwestionariusza jest efektem wyboru przez Państwa pytań z wcześniej przygotowanej przez nas listy oraz użycia podesłanych przez Państwa propozycji pozycji badawczych. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania.

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tableta!

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

 

-dopasowane do konkretnej organizacji- firma wybiera z listy te obszary, w ramach których chce zadać pytania. Dodatkowo może sama zaproponować konkretne pozycje badawcze. Dzięki temu kwestionariusz zaspokaja specyficzne wymagania konkretnej organizacji!

 

Co robimy w ramach projektu ECSR ?

przygotowujemy kwestionariusz badawczy

zgodnie z wymaganiami klienta

 

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu,  zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje)

 

 

udostępniamy kwestionariusz pracownikom 

(link do badania online)

 

 


opracowujemy zebrane wyniki

 

 


opracowujemy raport z badania

ETAPY realizacji badania satysfakcji z wykorzystaniem narzędzia ECSR

 

 

 

2-skontaktujemy się z Tobą i doprecyzujemy kilka elementów badania

 

3-podpisanie umowy i wpłata zaliczki

7-prowadzimy akcję informacyjną nt badania wśród pracowników (mailing do wszystkich pracowników)

4-wybór przez firmę obszarów badawczych do kwestionariusza oraz przesłanie swoich propozycji pytań

5-stworzenie kwestionariusza badawczego zawierającego pytania badawcze zgodnie z wymaganiami klienta

6-dostosujemy narzędzie badawcze do specyfiki Twojej organizacji (w obszarze pytań metryczkowych, czyli pytań dotyczących nazw działów organizacji, stanowisk pracy, tak by otrzymane dane zaprezentować w podziale na najistotniejsze dla Państwa kategorie)

8-realizujemy badanie (zamieszczamy kwestionariusz na platformie online oraz wysyłamy link z kwestionariuszem do pracowników)

9-wysyłamy przypomnienia o trwającym badaniu do osób, które jeszcze nie wypełniły kwestionariusza

 

11-przygotowujemy raport

 

10-analizujemy uzyskane dane

cena od 1700zł 

Sprawdź pozostałe propozycje badania satysfakcji pracowników!

Część organizacji nie chce korzystać z uniwersalnego kwestionariusza badawczego zawierającego pytania w ramach standardowego zestawu obszarów środowiska pracy. Jeśli Państwo chcecie skupić się tylko na wybranych obszarach satysfakcji pracowników lub jeśli kiedyś przeprowadzaliście już podobne badanie, a teraz nie zamierzacie zmieniać badanych wcześniej aspektów, narzędzie ECSR jest dla Państwa organizacji.

ECSR to narzędzie, które umożliwia szybką i łatwą realizację badania satysfakcji pracowników, a dzięki możliwości wyboru obszarów badawczych, jakie mają znaleźć się w kwestionariuszu, można go dostosować do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji. Firma sama wybiera z listy te aspekty, które do niej najbardziej pasują. W efekcie  otrzymuje tylko takie informacje, na których naprawdę jej zależy!

Jak badamy

ECSR ?

Tak jak w przypadku narzędzia QSR, narzędzie ECSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Różnica w stosunku do QSR polega jednak na tym, że tu kwestionariusz zawiera tylko te obszary badawcze i pytania, które zostały wybrane z listy pozycji badawczych proponowanych przez nasz zespół psychologów.

Świadomie podejmij decyzje o współpracy!

Sprawdź jak wygląda próbka kwestionariusza badawczego ECSR oraz raportu!

Zalety narzędzia ECSR

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a w przeciągu tygodnia (po akceptacji stworzonego dla Państwa kwestionariusza) otrzymają link do badania!

 

 

 


-niedrogo- ostateczny kształt kwestionariusza jest efektem wyboru przez Państwa pytań z wcześniej przygotowanej przez nas listy oraz użycia podesłanych przez Państwa propozycji pozycji badawczych. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania.

 

 

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tableta!

 

 

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 

 

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

 

 

 

-dopasowane do konkretnej organizacji- firma wybiera z listy te obszary, w ramach których chce zadać pytania. Dodatkowo może sama zaproponować konkretne pozycje badawcze. Dzięki temu kwestionariusz zaspokaja specyficzne wymagania konkretnej organizacji!

 

przygotowujemy kwestionariusz badawczy

zgodnie z wymaganiami klienta

 

 

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu,  zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje)

 

 

 

 

udostępniamy kwestionariusz pracownikom 

(link do badania online)

 

 

 


opracowujemy zebrane wyniki

 

 

 


opracowujemy raport z badania

2-skontaktujemy się z Tobą

i doprecyzujemy kilka elementów badania

Korzystając z narzędzia ECSR można zadać tylko te pytania, które są dla organizacji najistotniejsze !

Tak jak w przypadku narzędzia QSR, narzędzie ECSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Różnica w stosunku do QSR polega jednak na tym, że tu kwestionariusz zawiera tylko te obszary badawcze i pytania, które zostały wybrane z listy pozycji badawczych proponowanych przez nasz zespół psychologów.

Świadomie podejmij decyzje o współpracy!

Sprawdź jak wygląda próbka kwestionariusza badawczego ECSR oraz raportu!

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a w przeciągu tygodnia (po akceptacji stworzonego dla Państwa kwestionariusza) otrzymają link do badania!

 


-niedrogo- ostateczny kształt kwestionariusza jest efektem wyboru przez Państwa pytań z wcześniej przygotowanej przez nas listy oraz użycia podesłanych przez Państwa propozycji pozycji badawczych. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania,

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu!

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

 

-dopasowane do konkretnej organizacji- firma wybiera z listy te obszary, w ramach których chce zadać pytania. Dodatkowo może sama zaproponować konkretne pozycje badawcze. Dzięki temu kwestionariusz zaspokaja specyficzne wymagania konkretnej organizacji!

 

5-stworzenie kwestionariusza badawczego zawierającego pytania badawcze

zgodnie z wymaganiami klienta

Korzystając z narzędzia ECSR można zadać tylko te pytania, które są dla organizacji najistotniejsze. 

ECSR to narzędzie, które umożliwia szybką i łatwą realizację badania satysfakcji pracowników, a dzięki możliwości wyboru obszarów badawczych, jakie mają znaleźć się w kwestionariuszu, można go dostosować do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji. Firma sama wybiera z listy te aspekty, które do niej najbardziej pasują. W efekcie  otrzymuje tylko takie informacje, na których naprawdę jej zależy!

Tak jak w przypadku narzędzia QSR, narzędzie ECSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Różnica w stosunku do QSR polega jednak na tym, że tu kwestionariusz zawiera tylko te obszary badawcze i pytania, które zostały wybrane z listy pozycji badawczych proponowanych przez nasz zespół psychologów.

Świadomie podejmij decyzje

o współpracy! Sprawdź jak wygląda próbka kwestionariusza badawczego ECSR oraz raportu!

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a w przeciągu tygodnia (po akceptacji stworzonego dla Państwa kwestionariusza) otrzymają link do badania!

 


-niedrogo- ostateczny kształt kwestionariusza jest efektem wyboru przez Państwa pytań z wcześniej przygotowanej przez nas listy oraz użycia podesłanych przez Państwa propozycji pozycji badawczych. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania.

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tableta!

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

 

-dopasowane do konkretnej organizacji- firma wybiera z listy te obszary, w ramach których chce zadać pytania. Dodatkowo może sama zaproponować konkretne pozycje badawcze. Dzięki temu kwestionariusz zaspokaja specyficzne wymagania konkretnej organizacji!

 

przygotowujemy kwestionariusz badawczy

zgodnie z wymaganiami klienta

 

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji

z pracownikami (materiały informujące

o zbliżającym się badaniu,  zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje)

 

 

udostępniamy kwestionariusz pracownikom 

(link do badania online)

 

 


opracowujemy zebrane wyniki

 

 


opracowujemy raport z badania

6-dostosujemy narzędzie badawcze do specyfiki Twojej organizacji (w obszarze pytań metryczkowych, czyli pytań dotyczących nazw działów organizacji, stanowisk pracy, tak by otrzymane dane zaprezentować w podziale na najistotniejsze dla Państwa kategorie)

 

 

1-wypełnienij formularz

 

2-skontaktujemy się z Tobą i doprecyzujemy kilka elementów badania

 

3-podpisanie umowy i wpłata zaliczki

4-wybór przez firmę obszarów badawczych do kwestionariusza oraz przesłanie swoich propozycji pytań

5-stworzenie kwestionariusza badawczego zawierającego pytania badawcze

zgodnie z wymaganiami klienta

7-prowadzimy akcję informacyjną nt. badania wśród pracowników

(mailing do wszystkich pracowników)

8-realizujemy badanie (zamieszczamy kwestionariusz na platformie online

oraz wysyłamy link z kwestionariuszem do pracowników)

9-wysyłamy przypomnienia o trwającym badaniu do osób, które jeszcze nie wypełniły kwestionariusza

 

10-analizujemy uzyskane dane

 

11-przygotowujemy raport

1-wypełnienij formularz

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań