FCSR

Fully Customised Satisfaction Research

 

 

 

Indywidualnie projektowane

badania satysfakcji pracowników

 

Dla kogo

dedykowane

jest to narzędzie ?

Dla firm, które wymagają narzędzia badawczego precyzyjnie dopasowanego do ich specyfiki, konkretnych celów organizacyjnych oraz bieżącego kontekstu rynkowego. Wybierając tę ofertę organizacja może być pewna, że przygotowujemy cały proces badawczy specjalnie dla niej i cały czas mocno trzymamy ją za rękę!

Efektem prac w ramach projektu FCSR jest w pierwszej kolejności wykreowanie unikalnego kwestionariusza badawczego. Co ważne, w proces jego tworzenia zaangażowani są pracownicy firmy (spotkania, wywiady) - to gwarancja  uzyskania takiego narzędzia, w którym znajdą się tylko kwestie rzeczywiście wpływające na poziom satysfakcji pracowników w danej organizacji. Gdy już dysponujemy narzędziem badawczym, korzystamy z niego by poznać opinię pracowników w Państwa firmie.

 

Wywiady z pracownikami firmy pozwolą stworzyć kwestionariusz dopasowany do specyfiki organizacji. 

Jak

badamy

FCSR ?

Narzędzie FCSR różni się od pozostałych tym, że jako jedyne podzielone jest na część jakościową i ilościową.

W części jakościowej nasi badacze prowadzą ustrukturyzowane wywiady z pracownikami organizacji. Kilkanaście losowo wybranych osób bierze udział w godzinnej rozmowie. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia takiego kwestionariusza, który poruszać będzie bieżące problemy w firmie.

W części ilościowej korzystamy ze stworzonego kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje do niego link.

 

Zalety narzędzia FCSR

-w pełni dopasowane do konkretnej organizacji- dzięki rozmowom z pracownikami przed wykreowaniem kwestionariusza online, poznajemy bieżące problemy w firmie, na które zwracają uwagę sami pracownicy,

 


-wygodnie- dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu!

 


-część ilościowa w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

Co robimy w ramach projektu FCSR ?

zbieramy dane jakościowe - przeprowadzamy wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami oraz analizujemy udostępnione przez dział personalny dokumenty, przez co poznajemy specyfikę  środowiska pracy organizacji - to źródło trafnych pytań w kwestionariuszu w części ilościowej

 

 

na podstawie zrealizowanych badań jakościowych opracowujemy kwestionariusz badawczy

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu, zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje, jak wziąć udział w badaniu)

 

 

zbieramy dane ilościowe - udostępniamy kwestionariusz pracownikom  (link do badania online)

 

 

opracowujemy zebrane wyniki

 

 

opracowujemy raport z badania

 

ETAPY realizacji badania satysfakcji z wykorzystaniem narzędzia FCSR

 

 

 

2-skontaktujemy się z Tobą i doprecyzujemy kilka elementów badania

 

3-spotkanie z osobą odpowiedzialną za badanie w firmie aby ustalić / zweryfikować stawiane cele  badaniu

 

4-podpisanie umowy i wpłata zaliczki

 

6-realizacja części jakościowej (wywiady indywidualne z managerami, wywiady grupowe z pracownikami, analiza dokumentów z działu personalnego, np. dotychczasowych badań satysfakcji, skarg pracowniczych)

 

7-analiza danych uzyskanych w części jakościowej

 

8-stworzenie kwestionariusza badawczego zawierającego pytania badawcze dopasowane do wymagań organizacji

 

 

9-akceptacja narzędzia badawczego przez osobę wyznaczoną w firmie do kontaktu

 

 

5-prowadzenie akcji informacyjnej nt. badania wśród pracowników

 

1-wypełnienij formularz

10-realizacja części ilościowej (zamieszczenie kwestionariusza na platformie online oraz wysyłka linka z kwestionariuszem do pracowników)

 

 

11-analiza danych i przygotowanie raportu

 

Sprawdź pozostałe propozycje badania satysfakcji pracowników!

cena ustalana indywidualnie

Efektem prac w ramach projektu FCSR jest w pierwszej kolejności wykreowanie unikalnego kwestionariusza badawczego. Co ważne, w proces jego tworzenia zaangażowani są pracownicy firmy (spotkania, wywiady) - to gwarancja uzyskania takiego narzędzia, w którym znajdą się tylko kwestie rzeczywiście wpływające na poziom satysfakcji pracowników w danej organizacji.
Gdy już dysponujemy narzędziem badawczym, korzystamy z niego by poznać opinię pracowników w Państwa firmie.

 

Jak badamy FCSR ?

Narzędzie FCSR różni się od pozostałych tym, że jako jedyne podzielone jest na część jakościową i ilościową.

W części jakościowej nasi badacze prowadzą ustrukturyzowane wywiady z pracownikami organizacji. Kilkanaście losowo wybranych osób bierze udział w godzinnej rozmowie. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia takiego kwestionariusza, który poruszać będzie bieżące problemy w firmie.

W części ilościowej korzystamy ze stworzonego kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje do niego link.

 

-w pełni dopasowane do konkretnej organizacji- dzięki rozmowom z pracownikami przed wykreowaniem kwestionariusza online, poznajemy bieżące problemy w firmie, na które zwracają uwagę sami pracownicy,

 

 

 

 


-wygodnie- dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tableta!

 

 

 

 


-część ilościowa w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 

 

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

zbieramy dane jakościowe - przeprowadzamy wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami oraz analizujemy udostępnione przez dział personalny dokumenty, przez co poznajemy specyfikę  środowiska pracy organizacji - to źródło trafnych pytań w kwestionariuszu w części ilościowej

 

 

 

 

na podstawie zrealizowanych badań jakościowych opracowujemy kwestionariusz badawczy

 

 

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu, zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje, jak wziąć udział w badaniu)

 

 

 

 

zbieramy dane ilościowe - udostępniamy kwestionariusz pracownikom  (link do badania online)

 

 

 

 

opracowujemy zebrane wyniki

 

 

 

 

opracowujemy raport z badania

 

 

2-skontaktujemy się z Tobą

i doprecyzujemy kilka elementów badania

 

6-realizacja części jakościowej

(wywiady indywidualne

z managerami, wywiady grupowe z pracownikami, analiza dokumentów

z działu personalnego,

np. dotychczasowych badań satysfakcji, skarg pracowniczych)

10-realizacja części ilościowej (zamieszczenie kwestionariusza na platformie online oraz wysyłka linka

z kwestionariuszem do pracowników)

 

Narzędzie FCSR różni się od pozostałych tym, że jako jedyne podzielone jest na część jakościową i ilościową.

W części jakościowej nasi badacze prowadzą ustrukturyzowane wywiady z pracownikami organizacji. Kilkanaście losowo wybranych osób bierze udział w godzinnej rozmowie. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia takiego kwestionariusza, który poruszać będzie bieżące problemy w firmie.

W części ilościowej korzystamy ze stworzonego kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje do niego link.

 

Efektem prac w ramach projektu FCSR jest w pierwszej kolejności wykreowanie unikalnego kwestionariusza badawczego.

Co ważne, w proces jego tworzenia zaangażowani są pracownicy firmy (spotkania, wywiady) - to gwarancja  uzyskania takiego narzędzia, w którym znajdą się tylko kwestie rzeczywiście wpływające na poziom satysfakcji pracowników w danej organizacji. Gdy już dysponujemy narzędziem badawczym, korzystamy z niego by poznać opinię pracowników w Państwa firmie.

 

Narzędzie FCSR różni się od pozostałych tym, że jako jedyne podzielone jest na część jakościową i ilościową.

 

W części jakościowej nasi badacze prowadzą ustrukturyzowane wywiady z pracownikami organizacji. Kilkanaście losowo wybranych osób bierze udział w godzinnej rozmowie. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do stworzenia takiego kwestionariusza, który poruszać będzie bieżące problemy w firmie.

 

W części ilościowej korzystamy ze stworzonego kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje do niego link.

 

-w pełni dopasowane do konkretnej organizacji- dzięki rozmowom z pracownikami przed wykreowaniem kwestionariusza online, poznajemy bieżące problemy w firmie, na które zwracają uwagę sami pracownicy,

 


-wygodnie- dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tableta!

 


-część ilościowa w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

zbieramy dane jakościowe - przeprowadzamy wywiady indywidualne i grupowe z pracownikami oraz analizujemy udostępnione przez dział personalny dokumenty, przez co poznajemy specyfikę  środowiska pracy organizacji - to źródło trafnych pytań w kwestionariuszu w części ilościowej

 

 

na podstawie zrealizowanych badań jakościowych opracowujemy kwestionariusz badawczy

 

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji

z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu, zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje, jak wziąć udział w badaniu)

 

 

zbieramy dane ilościowe - udostępniamy kwestionariusz pracownikom  (link do badania online)

 

 

opracowujemy zebrane wyniki

 

 

opracowujemy raport z badania

 

10-realizacja części ilościowej (zamieszczenie kwestionariusza na platformie online oraz wysyłka linka

z kwestionariuszem do pracowników)

 

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań