Jak zmiana pracy wpływa na satysfakcję z pracy?

Satysfakcja z pracy nie jest terminem abstrakcyjnym! Jej poziom bardzo istotnie spada tuż przed podjęciem przez pracownika decyzji o zmianie dotychczasowego miejsca pracy. Dlatego tak ważny jest bieżący dostęp do wyników badania satysfakcji. W porę zauważone sygnały mogą być bowiem impulsem do podjęcia przez pracodawcę odpowiednich działań w celu utrzymania swoich pracowników. W tym artykule chciałem się jednak skupić na innym aspekcie satysfakcji z pracy. Mianowicie na jej poziomie u nowo zatrudnionego pracownika, czyli po zmianie pracy.

 

Odczucie satysfakcji pracownika bardzo istotnie różni się przed i po zmianie miejsca pracy.

W literaturze znany jest termin Honeymoon effect. Należy rozumieć go następująco: po zmianie pracy zauważalny jest istotny wzrost poziomu satysfakcji u nowego pracownika. Niektórzy autorzy piszą nawet, że nienaturalnie wysoka satysfakcja z pracy u nowo zatrudnionego utrzymuje się aż do jednego roku. Magia nowej pracy stopniowo jednak zanika.

 

Omawiany efekt nie występuje jednak zawsze! Efekt ten pojawia się najsilniej w sytuacji, gdy nowo przyjęty pracownik sam zdecydował o rzuceniu poprzedniej pracy. Dość mocno widoczny jest również w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Rzadziej obserwuje się go w przypadku tych pracowników, którzy zostali zwolnieni z poprzedniej firmy. Całkowicie natomiast zanika, gdy osoba podejmuje nową pracę w wyniku upadłości / zamknięcia poprzedniego zakładu pracy. Uogólniając powyższe wnioski, omawiany efekt występuje tym silniej im bardziej dana osoba chciała zmienić poprzednią pracę. Istotną rolę odgrywa tu zatem czynnik dobrowolności. Ponadto efekt ten jest tym silniejszy, im niższy poziom satysfakcji odczuwał pracownik w poprzedniej pracy.

 

Szukając odpowiedzi, dlaczego u różnych pracowników nasilenie omawianego efektu jest różne można zaproponować kilka hipotez. Może zwyczajnie jest tak, że jeśli osoba sama zmienia pracę, to jest bardziej prawdopodobne, że zmienia ją na lepszą – zatem satysfakcja u tych pracowników może być istotnie skorelowana z lepszymi warunkami pracy.

 

 

 

Na podstawie: 

The Magic of the New: How Job Changes Affect Job Satisfaction, Adrian Chadi i Clemens Hetschko, 2014.

 

 

Mgr Matczyński

 

 

23 listopada 2018

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań