QSR

Quick Satisfaction Research

 

 

 

Gotowy kwestionariusz

badania satysfakcji

pracowników

 

Dla organizacji, którym zależy na szybkim i niedrogim badaniu satysfakcji pracowników. QSR to gotowe narzędzie, które już jutro może zostać zaaplikowane w Państwa organizacji.

QSR to narzędzie gotowe do aplikacji w organizacjach we wszystkich branżach.

Dla kogo jest to narzędzie ?

Jednym z głównych problemów dotyczących badania satysfakcji pracowników jest określenie, o co ich tak naprawdę pytać, czyli jakie obszary środowiska pracy uwzględnić w badaniu. Wybierając nasze narzędzie nie trzeba się o to martwić. Zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju dokonał analizy wielu narzędzi wykorzystywanych przy badaniu satysfakcji pracowniczej i wybrał te aspekty pracy, które w największym stopniu decydują o poziomie satysfakcji / dyssatysfakcji pracowników.

Nie musisz być specjalistą w zakresie tworzenia narzędzi badawczych - my zrobimy to za Ciebie!

Jak badamy QSR ?

Narzędzie QSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Kwestionariusz zawiera 50 pytań podzielonych na siedem obszarów środowiska pracy.

 

Badanie satysfakcji pracowników nie sprowadza się do jednego, krótkiego pytania z dwoma odpowiedziami tak lub nie. Zgłębienia wymaga opinia pracownika na temat różnych obszarów pracy.

 

Obszary środowiska pracy wpływające na satysfakcję pracowników, jakie zostały wyszczególnione przez nasz zespół psychologów to:

 • wynagrodzenie,

 • warunki pracy,
 • organizacja pracy,
 • kariera zawodowa i szanse rozwoju,

 • przełożony,

 • komunikacja w firmie,

 • współpracownicy.

 

Wybrane obszary to efekt studiów literaturowych w zakresie employee satisfaction oraz praktyki badawczej.

Świadomie podejmij decyzje o współpracy!

Sprawdź jak wygląda próbka kwestionariusza badawczego QSR!

Zalety narzędzia QSR

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a za kilka dni otrzymają link do badania!

 

 


-niedrogo- narzędzie QSR jest narzędziem uniwersalnym sprawdzającym się w większości organizacji. Dzięki temu, że nie jest przygotowywane od podstaw dla potrzeb konkretnej firmy, można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania!

 

 


-profesjonalnie- narzędzie QSR to rozwiązanie badawcze starannie przygotowane przez zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju w oparciu o  obecne trendy badawcze, szeroką analizę literatury w obszarze employee satisfaction oraz własną praktykę zawodową i badawczą.

 

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu! 

 

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

badania satysfakcji pracowników
badania satysfakcji pracowników
badania satysfakcji pracowników
badania satysfakcji pracowników
badania satysfakcji pracowników
badania satysfakcji pracowników

Co robimy w ramach projektu QSR ?

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu,  zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje)

 

 

udostępniamy kwestionariusz pracownikom 

(link do badania online)

 

 


opracowujemy zebrane wyniki

 

 


opracowujemy raport z badania

O co można poszerzyć

standardową wersję projektu QSR ?

o prezentację wyników przed zarządem,

 

 

 

o rekomendacje dalszych działań,

 


 

w tych firmach, w których nie ma możliwości przebadania wszystkich pracowników za pomocą kwestionariusza online, uzupełnienie

o kwestionariusze w tradycyjnej formie (papier-ołówek).


 

ETAPY realizacji badania satysfakcji

z wykorzystaniem narzędzia QSR

 

 

 

2-skontaktujemy się z Tobą i doprecyzujemy kilka elementów badania

 

3-podpisanie umowy i wpłata zaliczki

4-dostosujemy narzędzie badawcze do specyfiki Twojej organizacji (w obszarze pytań metryczkowych, czyli pytań dotyczących nazw działów organizacji, stanowisk pracy, tak by otrzymane dane zaprezentować w podziale na najistotniejsze dla Państwa kategorie)

5-prowadzimy akcję informacyjną nt. badania wśród pracowników (mailing do wszystkich pracowników)

6-realizujemy badanie (zamieszczamy kwestionariusz na platformie online oraz wysyłamy link z kwestionariuszem do pracowników),

7-wysyłamy przypomnienia o trwającym badaniu do osób, które jeszcze nie wypełniły kwestionariusza

 

8-analizujemy uzyskane dane

 

9-przygotowujemy raport

cena od 1100zł 

1-wypełnienij formularz

Sprawdź pozostałe propozycje badania satysfakcji pracowników!

sat.prac1

 

sat.prac2

 

sat.prac3

 

sat.prac4

 

sat.prac5

 

QSR

Quick Satisfaction Research

 

Dla organizacji, którym zależy na szybkim i niedrogim badaniu satysfakcji pracowników. QSR to gotowe narzędzie, które już jutro może zostać zaaplikowane w Państwa organizacji. QSR to narzędzie gotowe do aplikacji w organizacjach we wszystkich branżach.

Nie musisz być specjalistą

w zakresie tworzenia narzędzi badawczych - my zrobimy to za Ciebie!

Jednym z głównych problemów dotyczących badania satysfakcji pracowników jest określenie, o co ich tak naprawdę pytać, czyli jakie obszary środowiska pracy uwzględnić w badaniu. Wybierając nasze narzędzie nie trzeba się o to martwić. Zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju dokonał analizy wielu narzędzi wykorzystywanych przy badaniu satysfakcji pracowniczej i wybrał te aspekty pracy, które w największym stopniu decydują o poziomie satysfakcji / dyssatysfakcji pracowników.

Narzędzie QSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Kwestionariusz zawiera 50 pytań podzielonych na siedem obszarów środowiska pracy.

 

Badanie satysfakcji pracowników nie sprowadza się do jednego, krótkiego pytania z dwoma odpowiedziami tak lub nie. Zgłębienia wymaga opinia pracownika na temat różnych obszarów pracy.

 

Obszary środowiska pracy wpływające na satysfakcję pracowników, jakie zostały wyszczególnione przez nasz zespół psychologów to:

 • wynagrodzenie,

 • warunki pracy,
 • organizacja pracy,
 • kariera zawodowa i szanse rozwoju,

 • przełożony,

 • komunikacja w firmie,

 • współpracownicy.

 

Wybrane obszary to efekt studiów literaturowych w zakresie employee satisfaction oraz praktyki badawczej.

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a za kilka dni otrzymają link do badania!

 

 

 


-niedrogo- narzędzie QSR jest narzędziem uniwersalnym sprawdzającym się w większości organizacji. Dzięki temu, że nie jest przygotowywane od podstaw dla potrzeb konkretnej firmy, można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania!

 

 

 


-profesjonalnie- narzędzie QSR to rozwiązanie badawcze starannie przygotowane przez zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju w oparciu o obecne trendy badawcze, szeroką analizę literatury w obszarze employee satisfaction oraz własną praktykę zawodową i badawczą

 

 

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu! 

 

 

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 

 

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

przygotowujemy wszystkie treści komunikacji z pracownikami (materiały informujące o zbliżającym się badaniu,  zachęcające do udziału w badaniu, instrukcje)

 

 

 

 

udostępniamy kwestionariusz pracownikom 

(link do badania online)

 

 

 


opracowujemy zebrane wyniki

 

 

 


opracowujemy raport z badania

o prezentację wyników przed zarządem,

 

 

 

 

o rekomendacje dalszych działań,

 

 

 

 

w tych firmach, w których nie ma możliwości przebadania wszystkich pracowników za pomocą kwestionariusza online, uzupełnienie

o kwestionariusze w tradycyjnej formie (papier-ołówek).


 

2-skontaktujemy się z Tobą

i doprecyzujemy kilka elementów badania

Dla kogo jest to  

narzędzie ?

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a za kilka dni otrzymają link do badania!

 


-niedrogo- narzędzie QSR jest narzędziem uniwersalnym sprawdzającym się w większości organizacji. Dzięki temu, że nie jest przygotowywane od podstaw dla potrzeb konkretnej firmy, można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania!

 


-profesjonalnie- narzędzie QSR to rozwiązanie badawcze starannie przygotowane przez zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju w oparciu o obecne trendy badawcze, szeroką analizę literatury w obszarze employee satisfaction oraz własną praktykę zawodową i badawczą,

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu! 

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

6-realizujemy badanie (zamieszczamy kwestionariusz na platformie online

oraz wysyłamy link z kwestionariuszem do pracowników),

Dla organizacji, którym zależy na szybkim i niedrogim badaniu satysfakcji pracowników. QSR to gotowe narzędzie, które już jutro może zostać zaaplikowane w Państwa organizacji.

QSR to narzędzie gotowe do aplikacji w organizacjach

we wszystkich branżach.

Nie musisz być specjalistą

w zakresie tworzenia narzędzi badawczych - my zrobimy

to za Ciebie!

Jednym z głównych problemów dotyczących badania satysfakcji pracowników jest określenie, o co ich tak naprawdę pytać, czyli jakie obszary środowiska pracy uwzględnić w badaniu. Wybierając nasze narzędzie nie trzeba się o to martwić. Zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju dokonał analizy wielu narzędzi wykorzystywanych przy badaniu satysfakcji pracowniczej i wybrał te aspekty pracy, które w największym stopniu decydują o poziomie satysfakcji / dyssatysfakcji pracowników.

Narzędzie QSR opiera się na metodzie ankietowej z wykorzystaniem kwestionariusza online. Każdy z pracowników organizacji otrzymuje link do badania. Kwestionariusz zawiera 50 pytań podzielonych na siedem obszarów środowiska pracy.

 

Badanie satysfakcji pracowników nie sprowadza się do jednego, krótkiego pytania z dwoma odpowiedziami tak lub nie. Zgłębienia wymaga opinia pracownika na temat różnych obszarów pracy.

 

Obszary środowiska pracy wpływające na satysfakcję pracowników, jakie zostały wyszczególnione przez nasz zespół psychologów to:

 • wynagrodzenie,

 • warunki pracy,
 • organizacja pracy,
 • kariera zawodowa i szanse rozwoju,

 • przełożony,

 • komunikacja w firmie,

 • współpracownicy.

 

Wybrane obszary to efekt studiów literaturowych w zakresie employee satisfaction oraz praktyki badawczej.

-szybko- już jutro pracownicy w Twojej firmie mogą zostać poinformowani o nadchodzącym  badaniu ich opinii, a za kilka dni otrzymają link do badania!

 

 


-niedrogo- narzędzie QSR jest narzędziem uniwersalnym sprawdzającym się w większości organizacji. Dzięki temu, że nie jest przygotowywane od podstaw dla potrzeb konkretnej firmy, można znacznie zmniejszyć koszty realizacji badania!

 

 


-profesjonalnie- narzędzie QSR to rozwiązanie badawcze starannie przygotowane przez zespół psychologów Pracowni dla Rozwoju w oparciu o obecne trendy badawcze, szeroką analizę literatury w obszarze employee satisfaction oraz własną praktykę zawodową i badawczą

 

 


-wygodnie- pracownik wypełnia kwestionariusz
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dzięki temu, że badanie jest realizowane z wykorzystaniem kwestionariuszy online, pracownik po otrzymaniu linka do kwestionariusza może wziąć udział w badaniu o dogodnej dla niego godzinie korzystając przy tym ze swojego komputera, telefonu lub tabletu! 

 

 


-w atrakcyjnej formie- kwestionariusz badawczy zamieszczony jest na specjalnej platformie badawczej umożliwiającej zastosowanie atrakcyjnej szaty graficznej!

 

 


-dokładnie- dzięki pytaniom metryczkowym, analiza wyników odbywa się na różnych poziomach ogólności: dotyczy organizacji jako ogółu, konkretnych oddziałów, konkretnych działów, ... .

 

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań