Wywiady czy ankiety - na czym oprzeć badanie satysfakcji?

Aby móc we właściwy sposób odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, trzeba dobrze zrozumieć, na czym polegają różnice między badaniami jakościowymi a ilościowymi. Pierwszy rodzaj badań reprezentowany jest przez wywiad, drugi przez ankietę.

 

Pierwszą różnicę dostrzeżemy już w pytaniu badawczym. Zastosowanie wywiadu pozwoli szukać odpowiedzi na takie pytania jak „co się dzieje w firmie”, „jak to przebiega”, „dlaczego do tego dochodzi”. Badania ankietowe natomiast umożliwiają nam ilościowo spojrzeć na nurtujący nas problem dostarczając odpowiedzi na pytania typu „ilu pracowników”, „którzy pracownicy”, „jak często”, „jakie zachowania dominują”, itp.

 

Kolejna różnica dotyczy wielkości próby badawczej. Próby w badaniach jakościowych są zdecydowanie mniejsze w porównaniu z badaniami ilościowymi i rzadko kiedy liczą więcej niż 50 osób. Związane jest to m.in. z możliwościami ogarnięcia danych jakościowych pochodzącymi od zbyt dużej liczby osób oraz z kosztem samego badania. Badania ankietowe są zdecydowanie tańsze, a duża próba w tych badaniach jest konieczna, by zminimalizować błąd pomiaru.

 

Trzecia różnica, o której warto tu wspomnieć dotyczy zasad analizy i interpretacji wyników. W wywiadach dominuje większy subiektywizm analiz. Nie można tu bowiem zastosować analiz statystycznych i wskaźników liczbowych, które to natomiast w przypadku badań ankietowych umożliwiają graficzną prezentację wyników z wykorzystaniem łatwych w interpretacji wykresów.

 

 

Projektując schemat badawczy dla konkretnego zlecenia badacz nie musi decydować się tylko na wywiad odrzucając ankietę lub odwrotnie. Badacz może dowolnie modyfikować metodykę, pod warunkiem, że ma to na celu jak najlepsze dostosowanie badania do konkretnego zlecenia. I tak na przykład może wpierw zaproponować kilka wywiadów grupowych, dalej ankiety, a na koniec jeszcze raz wywiady grupowe. Musi jednak dobrze znać cel każdego z proponowanych etapów. Celem pierwszych wywiadów grupowych we wspomnianym schemacie może być na przykład poznanie specyfiki danej organizacji oraz poszukiwanie pytań do badania ilościowego. Kolejny etap, jakim jest badanie ankietowe stanowi w tym przypadku istotę badania, dzięki której poznawane są opinie wszystkich pracowników badanej organizacji. Wywiady grupowe zaproponowane po badaniu ilościowym mogą w tym przypadku stanowić szansę wyjaśnienia pewnych wyników uzyskanych w ankietach lub lepiej zrozumieć uzyskane odpowiedzi.

 

Inny schemat badania może opierać się tylko na samym badaniu ilościowym - na przeprowadzeniu badania ankietowego. I wcale nie musi to być gorsze badanie! Wszystko bowiem zależy od konkretnej sytuacji, od bieżącego kontekstu.

 

 

 

autor: mgr Matczyński

 

 

14 listopada 2018

Designed by Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

Pracownia dla Rozwoju Spółka z o.o.

NIP: 779-244-15-44  KRS: 0000612041
Bank Zachodni WBK S.A.

45 1090 1346 0000 0001 3249 7320

 

adres do korespondencji:

60-159 Poznań, ul. Galileusza 12A m. 16

mail: kontakt@pracowniadlarozwoju.pl 

tel. 535 808 077

Badania marketingowe Poznań, Agencja badawcza Poznań
wiadomość:
e-mail:
telefon do kontaktu:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 kontakt

Wysyłając tę wiadomość zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poprawnego przetworzenia zapytania. Zostałeś poinformowany, iż przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PRACOWNIA DLA ROZWOJU Sp. z o.o.

Agencja badawcza Poznań, badania marketingowe Poznań, badania Poznań